ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่หน่วยงาน.อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ถ.ชยางกูร ข.

ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000...

โทรศัพท์ ...042-640096..โทรสาร...042-640097...

 

 รายการ ประเภท  รายละเอียด 
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร   เพจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร <<<คลิก>>>
 สนง.ปศจ. มุกดาหาร   facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  <<<คลิก>>>
เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เว็บไซต์ <<<คลิก>>>
อีเมล์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Social Network ปศจ มห

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่  อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร  ถนนชยางกูร ข ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 

โทรศัพท์ (Call Center) 0-4264-0096

โทรสาร 0-4264-0097

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.