แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

 - งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2562 คลิกรายละเอียด>>>

 - งบจังหวัดมุกดาหาร 2562    คลิกรายละเอียด>>>

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 - งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2562 คลิกรายละเอียด>>>

 - งบจังหวัดมุกดาหาร 2562    คลิกรายละเอียด>>>

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

 - งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2561 คลิกรายละเอียด>>>

 - งบจังหวัดมุกดาหาร 2561    คลิกรายละเอียด>>>