183298245 1175614356201776 9191749247031562608 n

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร บูรณาการพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ กับองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น
************************
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยม และร่วมปรึกษาการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์จังหวัดมุกดาหาร แบบบูรณาการ พร้อมทั้งขอทราบอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้ อบจ.มุกดาหาร ได้ร่วมบูรณาการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันนี้ ได้มีการพูดคุย หารือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดโรคระบาด lumpy Skin ในโคเนื้อของเกษตรกร ตามที่เป็นข่าวในปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยินดีและพร้อมที่จะบูรณาการการทำงาน และให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป