×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloman/domains/pvlo-man.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/news/livestock/2562/28022562-2
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/livestock/2562/28022562-2

57164087 2171601156486538 5851480447845924864 n

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ นิ่มพิสุทธิ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายธนารักษ์ วรรณวิจิตร สัตวแพทย์ชำนาญงาน ได้ ออกมาชี้แจง ระเบียบข้อบังคับ เงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ เพื่อให้เกษตรกร ที่ได้สมัคร เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ การดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ จะได้ ไม่เกิดปัญหาในอนาคต พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการต่อยอดของกิจกรรมภายในกลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม ขยายมากขึ้น ณ หมู่ 6 บ้านวังนอง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

57090118 2171634009816586 5316379015127236608 n

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 
นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายอำเภอหว้านใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม - ดงหมู 
ให้การต้อนรับการตรวจติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 ณ บ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ 1 ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสนี้ท่านผู้ตรวจฯได้พบปะกับชาวบ้านเจ้าของสัตว์ อสม อาสาปศุสัตว์ และได้ให้เกียรติมอบเครื่องมือผ่าตัดทำหมันสุนัขแก่ทีมสัตวแพทย์ที่ให้บริการ

46447

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหว้านใหญ่ ได้รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ เพื่อนำไปฉีดสุนัข-แมว แก่ประชาชน จำนวน 700 โด้ส ฉีดใน 11 หมู่บ้านของตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่

 

57408123 2171622489817738 7797696546761342976 n

"การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 

รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11และผู้ตรวจราชการกระทรวง"
วันที่ 3 เมษายน 2562 นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร ด้วยกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการโดยการใช้ Government Immovation Lab ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"

S 74031114

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ชูยศเชาว์ศิริกุลปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายสฤษดิ์ ไกรสีห์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมป่าไม้หนองเต่า ร่วมประชุมแนวปฏิบัติกับคณะทำงานโครงการฯ ฝ่ายไทย ลาว ดังนี้
-28 มี.ค 62 ร่วมประชุมผลการดำเนินงานโครงการฯ กลางเดือน มกราคม _ มีนาคม 62 และแผนการปฏิบัติงานห้วง เมษายนถึงธันวาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานศูนย์ฯ โดยมีท่านกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธาน และดำเนินการเจาะเลือดแพะเพื่อตรวจสุขภาพและโรคติดต่อ
- วันที่ 29 มีนาคม 2562 ออกปฏิบัติงานหน่วยบริการศูนย์พัฒนากสิกรรมสัญจรสู่ชุมชน ณ บ้านขอนแก่น นครไกรสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีหัวหน้าแขนงและกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานพิธีเปิด โดยให้บริการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ จ่ายยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ วิตามินแร่ธาตุ และฉีดวัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมอบปัจจัยการผลิต (ลูกเป็ดเทศ) 
ให้กับเกษตรกรเครือข่าย