46501793 2081985785448076 3903220962404859904 n

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร ออกปฏิบัติงานโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเปต ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อบริการและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

46420139 2078651722448149 3366930034198577152 n

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น นายสัตวแพทย์ศีลธรรม อัศวราปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

" การพัฒนาเครือข่ายการผลิต และการตลาดโคเนื้อ ระดับเขต ปี 2561 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จัดโดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น

45798002 2074434872869834 1883705688895520768 o

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุพจน์ หนูปัทยา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่านท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมประชุมและชี้แจง

การบูรณาการการทำงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

46333653 2078126632500658 2984444569216614400 o

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายสุชัย ลิ้มวัฒนา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี

S 18866184

วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา 14.00-15.00 น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาจัดการฟาร์มไก่ไข่ ใน ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี ร่วมกับคณะคุณครูและนักเรียน