6757

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นสพ.ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายสิทธิพงษ์ นิ่มพิศุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมพิธีเปิดรณรงค์ การปลูกปอเทือง กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ บ้านคำพอก หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกาหาร

********************************