53438

"มหกรรมโคขุนหนองสูง มุกดาหาร 2018"
วันที21 กันยายน 2561เวลา 18.30น จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดงานมหกรรมโคขุนหนองสูง มุกดาหาร 2018 Nongsung Beef Festival 2018 ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อ เมือง จ อุดรธานี ขึ้น โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปานทอง สระคูพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด น สพ ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงาน และ น สพ ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ หลังพิธีมีกิจกรรมbusiness matching และลงนามข้อตกลง MOU กับผู้ประกอบการได้แก่ บ สยามแมคโคร์ อุดรฯ ลงนามซื้อผลิตภัณ์ตลอดปี2562ในมูลต่า3ล้านบาท และ ร้านฟาร์โรห์ ในมูลค่า1.2ล้านบ้าท รวม4.2ล้านบาท