S 42369045

วันที่ 20. กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมคำสร้อยออกปฏิบัติงานโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) ร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนหนองแวงใหญ่พิทยาสรรค์ หมู่ 1 ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข15ตัวและแมว 23ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์และฉีดยาถ่ายพยาธิ ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจ่ายวัสดุเวชภัณฑ์ป้องกันโรคในโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น